Brusilia


Nouveau!
Vues depuis
le Brusilia
Nieuw!
Uitzicht vanaf
de Brusilia
New!
Views from
the Brusilia

 

The Brusilia buiding in Brussels
La Résidence Brusilia,
le plus haut
immeuble résidentiel
de Belgique
Het Brusilia gebouw,
het hoogste
appartementengebouw
in België
The Brusilia Residence,
the tallest
residential building
in Belgium

 
Avenue Louis Bertrandlaan, 100-104
B-1030 Schaerbeek-Schaarbeek
Brussels, Belgium